Voor wie is de nieuwe kleineondernemersregeling voordelig?

Drie zelfstandigen in een café die het etablissement runnenVanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): de vrijstelling voor de omzetbelasting. Deze regeling kan in bepaalde situaties interessant zijn. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen en dus ook geen btw af te dragen. Bij een omzet van minder dan 20.000 euro per jaar mag jij kiezen om je aan te melden voor de nieuwe regeling. Het is dus een keuze, je mag ook kiezen om je niet aan te melden. Als je kiest voor de nieuwe regeling, dan hoeft er geen btw-aangifte meer gedaan te worden en dus ook geen btw afgedragen te worden.

Je rekent dan dus geen btw meer, op de facturen mag je geen btw meer zetten: het bedrag exclusief btw is het bedrag inclusief btw. Je hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. Maar het mag wel. De keerzijde is dat je de btw over de kosten niet meer als voorbelasting kunt aftrekken. In sommige gevallen moet je de btw die je eerder bij investeringen (onroerende zaken en bepaalde roerende zaken) hebt afgetrokken, herzien en afdragen (alleen als het om meer dan 500 euro gaat).

Ook rechtspersonen, zoals een bv, mogen gebruik maken van de nieuwe regeling.

Voor wie is de nieuwe regeling voordelig?

Farshad Bashir
Farshad Bashir
De nieuwe regeling is niet voor iedereen voordelig. Wil je weten of de nieuwe regeling voor jou interessant is, dan moet je aan alle onderstaande punten voldoen:
– je hebt minder dan 20.000 euro belaste omzet inclusief btw;
– je zou onderaan de streep btw moeten afdragen;
– je levert vooral aan particulieren of aan bedrijven die vrijgesteld zijn van de btw.

Voor wie is de nieuwe regeling niet voordelig?

Als je onder één of meerdere van de onderstaande punten valt, dan is de nieuwe regeling niet interessant voor jou:
– je hebt meer dan 20.000 euro omzet inclusief btw;
– je zou onderaan de streep btw terugkrijgen, denk aan ondernemers die omzet met 9% btw hebben en vooral kosten hebben met 21% btw;
– je levert vooral aan ondernemers, door de nieuwe regeling zou anders het bedrag exclusief btw wat jij nu je factureert het nieuwe totaalbedrag worden en je kunt de btw van je kosten niet terugkrijgen: jouw kosten worden dan hoger.

Welke omzet meerekenen voor de 20.000 euro

– vrijgestelde omzet telt niet mee (behalve de levering en verhuur van onroerende goederen en financiële diensten)
– bij leveringen van goederen waar de btw wordt betaald over de winstmarge (reisbureauregeling en margeregeling voor gebruikte goederen) wordt alleen de winstmarge meegerekend als omzet voor toepassing van de nieuwe KOR;
– grensoverschrijdende omzet waarbij de plaats van levering of de plaats van dienst niet Nederland is, telt niet mee om te bepalen of je onder de omzetgrens blijft.

Geen administratieve verplichtingen?

Als je aan de nieuwe regeling meedoet, hoef je geen facturen meer te sturen en ook geen btw-aangifte meer te doen. Ook de administratieve verplichtingen en aangiften voor de intracommunautaire leveringen en diensten vervallen (ICP-aangifte). Wel is er een aangifte- en administratieplicht voor btw op ingekochte goederen en diensten. Denk hierbij aan btw op ingekochte goederen en diensten die naar jou is verlegd (bijvoorbeeld Google, Facebook of Adobe). Wil je dit niet, zorg er dan voor dat je geen facturen meer krijgt waarop de btw naar jou verlegd is. Dit doe je door bij bijvoorbeeld Google en Facebook je btw-nummer in te trekken. Zij zullen je dan voortaan een factuur sturen met btw (Ierse btw bijvoorbeeld). Jouw kosten worden dan hoger en deze kun je in de aangifte inkomstenbelasting opvoeren.

Voor inkopen geldt dus een administratieplicht. Het vervallen van de administratieve verplichtingen is erg betrekkelijk. Om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen doen, is het goed bijhouden van je administratie noodzakelijk.

Wat als je omzet toch meer dan 20.000 euro blijkt te zijn?

Heb jij je aangemeld voor de nieuwe regeling en blijkt op een gegeven moment dat je meer omzet hebt dan de omzetgrens van 20.000 euro? In dat geval moet je vanaf dan weer btw rekenen en ook weer aangifte omzetbelasting doen.

Spijt van de aanmelding?

Eerder in dit artikel zijn een aantal situaties genoemd waarbij de regeling niet voordelig is. Heb jij je aangemeld en blijkt de nieuwe regeling niet voordelig voor je uit te pakken? Je kan de vrijstelling na drie jaar opzeggen. Maar let goed op: na de opzegging kun je je pas na drie jaar weer aanmelden. Reken dus eerst goed uit wat voor jou voordelig is.

Bespaar tijd en geld

Voor kleine ondernemers zijn er diverse fiscale regelingen en voordelen om rekening mee te houden, waaronder de kleine ondernemersregeling. Het volledig begrijpen en correct toepassen van deze regelingen kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. Wij staan klaar om je te helpen bij het doen van je belastingaangifte voor ondernemers en de btw-aangifte. We benutten aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, mkb-winstvrijstelling en diverse investeringsregelingen. Ook de hypotheekrenteaftrek en de correcte opgave van een buitenlands huis zijn bij ons in vertrouwde handen. Een goede belastingaangifte is niet enkel een verplichting; het biedt ook overzicht en financiële helderheid.

Drie zelfstandigen in een café die het etablissement runnen