Wie is je toeslagpartner?

Twee partners die als puzzelstukjes in elkaar passenDe toeslagpartner is degene met wie je een toeslag, bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag, aanvraagt. Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Het begrip toeslagparnter is veel ruimer dan het begrip partner. Echtgenoten of geregistreerde partners zijn automatisch elkaars toeslagpartners. Wanneer je niet getrouwd bent en er ook geen sprake is van geregistreerd partnerschap, kan er alsnog sprake zijn van een toeslagpartner. Een ouder en kind kunnen bijvoorbeeld ook toeslagpartners zijn.

Dit is in de volgende situaties het geval:
1. Je hebt een samenlevingscontract bij de notaris afgesloten
2. Je hebt samen een kind
3. Één van de twee partners heeft een kind van de ander erkend
4. Je bent partners voor het pensioen
5. Je hebt samen een koopwoning (met of zonder hypotheek)
6. Jij of 1 van je medebewoners heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar (tenzij de medebewoner een onderhuurder is)
7. Jullie zijn elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting
8. Je woont samen met iemand die vorig jaar ook al je toeslagpartner was

Meerdere toeslagpartners

Uit bovenstaande situaties blijkt dat meerderjarige kinderen, broers, zussen, ouders en vrienden ook toeslagpartners kunnen zijn. Het is zelfs mogelijk dat er meerdere personen in aanmerking komen voor het zijn van je toeslagpartner. Je bent bijvoorbeeld fiscaal partner met iemand terwijl je samen met iemand anders een kind hebt. Bovenstaande situaties zijn in volgorde op basis van belangrijkheid. Degene met wie je een samenlevingscontract hebt afgesloten bij de notaris is automatisch ook je toeslagpartner. Heb je geen samenlevingscontract, dan wordt gekeken of je samen een kind hebt, enzovoort.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waarbij er geen sprake is van een toeslagpartner. Bijvoorbeeld bij een scheiding van tafel en bed. De toeslag wordt dan niet meer samen ontvangen, dit heeft dan uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van de toeslag.

Partner op een ander adres of verpleeghuis

Wanneer je echtgenoot of geregistreerd partner tijdelijk op een ander adres woont, dan blijf je elkaars toeslagpartner. Uitzondering hierop is de huurtoeslag.

Verpleeghuis

Voor de toeslagen blijft je gewoon toeslagpartners wanneer de echtgenoot of geregistreerd partner in een verpleeghuis wordt opgenomen, tenzij je een verzoek indient bij de belastingdienst dat je dit niet wilt. Wanneer de opname langer dan 1 jaar duurt is de partner geen toeslagpartner voor de huurtoeslag. Dit geldt ook voor opname in bijvoorbeeld een psychiatrische instelling.

Laat ons jouw toeslagen aanvragen en je aangifte inkomstenbelasting doen. Dan heb je er zelf geen omkijken naar.

Twee partners die als puzzelstukjes in elkaar passen