Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen?

Man vult een aanvraagformulier in terwijl hij aan een bureau zit waarop een miniatuurhuis staatDe hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost. De betaalde rente van een schuld voor het eigen huis mag afgetrokken worden van het inkomen, hierdoor neemt de verschuldigde inkomstenbelasting af doordat over minder inkomen belasting betaald hoeft te worden. Deze aftrek zorgt dus voor een belastingvoordeel voor diegenen die een eigen huis bezitten. Wij kunnen je helpen met het aanvragen van hypotheekrenteaftrek. De rente van een schuld die is aangegaan voor het kopen van een woning mag worden afgetrokken van het inkomen in box 1. Per saldo betekent dit dus dat er minder belasting hoeft te worden betaald. Hoe hoger de schuld, en daarmee het betaalde bedrag aan rente, hoe groter het belastingvoordeel.

Kelly Hendrikse
Kelly Hendrikse

Meer voordeel

Hoe hoger het inkomen, hoe groter het belastingvoordeel? Dat hoeft niet meer zo te zijn. Dit verschil is afgebouwd en zal steeds minder worden. Het zal voordeliger worden om de hypotheekrenteaftrek bij de partner met het laagste inkomen op te voeren.

Wat is nog meer aftrekbaar?

De post hypotheekrenteaftrek gaat over meer dan de rente van de hypotheekschuld. Ook de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming mogen afgetrokken worden. Maar dat is niet alles, ook onder andere de volgende zaken mogen eigenwoningbezitters aftrekken:
– advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur;
– betaalde boeterente of oversluitkosten;
– bereidstellingsprovisie;
– notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte;
– bouwrente die betrekking heeft op de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst;
– taxatiekosten (alleen voor het verkrijgen van een lening);
– kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
– onder bepaalde voorwaarden de rente en kosten van een nieuwbouwdepot, verbouwingslening of verbouwingsdepot.

Eigenwoningforfait

Het voordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt verminderd door de eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken) van de eigen woning en moet bij het inkomen opgeteld worden.

Andere aspecten

Wie weinig rente betaalt over de hypotheekschuld krijgt een extra aftrekpost. Bij geen hypotheekschuld is deze extra aftrekpost bijna even groot als de eigenwoningforfait. Dit voordeel wordt in de toekomst steeds minder. Ook is het goed om te beseffen dat de regels rondom de hypotheekrenteaftrek steeds vaker veranderen. Dit was vroeger wel anders.

Verder gelden er voor buitenlands vastgoed (niet het hoofdverblijf) andere regels.

Hoe aanvragen?

De hypotheekrenteaftrek kunnen wij voor je aanvragen. Dit kan meteen na aankoop van een huis via een Voorlopige Aanslag, maar ook achteraf bij de aangifte IB. Laat je ontzorgen!

Man vult een aanvraagformulier in terwijl hij aan een bureau zit waarop een miniatuurhuis staat