Hoeveel belasting op spaargeld, aandelen en tweede huis?

Waardevolle bezittingen met daarboven een spaarvarkenIn Nederland is er officieel geen vermogensbelasting, wel een vermogensrendementsheffing: je betaalt een heffing over je vermogensrendement uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting. Over het rendement van bezittingen betaal je belasting, deze belasting wordt verminderd met het rendement van de schulden. De eigen woning valt hier niet onder maar een eventuele tweede woning of vakantiewoning wel. De heffing betaal je niet over de daadwerkelijk gemaakte rendementen, de overheid bepaalt welk rendement je gemaakt zou moeten hebben (fictieve rendementen).

Lees verder: Hoeveel belasting op spaargeld, aandelen en tweede huis?

Opgeven buitenlands huis in belastingaangifte

Een vakantiehuis prominent weergegeven voor een wereldbolWie in Nederland woont en vastgoed bezit in landen zoals Frankrijk, Turkije, Marokko, Suriname of elk ander buitenland, moet dit in de Nederlandse belastingaangifte opgeven. Door de aangifte correct in te vullen, kun je in Nederland profiteren van aftrek vanwege de belasting die je al in het buitenland betaalt. Bezittingen zoals een woning, vakantiewoning, stuk grond, pand, garage of ander vastgoed in landen als Spanje, Griekenland, Duitsland, België, Indonesië en elk ander buitenland vallen onder box 3. De waarde hiervan moet opgegeven worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om de waarde van het vastgoed in het economisch verkeer wanneer het onbewoond is.

Lees verder: Opgeven buitenlands huis in belastingaangifte

Hoeveel levert middelingsregeling op en hoe aanvragen?

Een vrouw bestudeert haar aanslagen voor de middelingsregelingVerdien je het ene jaar flink, en het andere jaar wat minder? Dan bestaat er tot en met het belastingjaar 2024 een speciaal hiervoor ontworpen regeling. Deze regeling heet de ‘middelingsregeling’, en het kan je soms financieel aanzienlijk helpen. Middelen kan gunstig zijn bij starten of stoppen met werken, onbetaald verlof, verandering in werkuren of bij ontslagvergoeding. Het is dan lonend om je inkomsten over drie jaar te middelen. Maar hoe werkt deze middeling precies en hoe maak je er gebruik van? De laatste periode waarover je kunt middelen betreft de jaren 2022, 2023 en 2024. Daarna is middelen niet meer mogelijk.

Lees verder: Hoeveel levert middelingsregeling op en hoe aanvragen?

Hogere inkomens, hogere belastingen: het hoe en waarom

Een taart met oplopende smallere lagen waarop bij elke laag mensen staanEen belangrijk aspect van ons belastingstelsel is het zogenaamde ‘progressieve tarief’. Wanneer je een blik werpt op de actuele belastingtarieven, zul je zien dat we in Nederland met een zogenaamd ‘schijvensysteem’ werken. Er worden verschillende categorieën, of ‘schijven’, gehanteerd, die elk een eigen belastingtarief kennen. In het kort komt het erop neer dat hoe meer inkomen je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Het progressieve tarief is ingesteld om de belastingheffing eerlijker te verdelen, zodat mensen met hogere inkomens een groter deel van hun inkomen aan belasting betalen dan mensen met lagere inkomens. Maar hoe werkt dit nu precies?

Lees verder: Hogere inkomens, hogere belastingen: het hoe en waarom

Wat zijn voor en nadelen van fiscaal partnerschap?

Twee partners doen samen achter de pc aangifteAls je fiscaal partners van elkaar bent, kan dit invloed hebben op je belastingaangifte en de hoogte van je toeslagen. Het is belangrijk om te begrijpen dat je slechts één fiscale partner tegelijk kunt hebben. Maar wat zijn de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap? Sinds 2011 is fiscaal partnerschap geen keuze meer – de Belastingdienst bepaalt aan de hand van bepaalde voorwaarden of je een fiscale partner hebt. Als je aan één van deze voorwaarden voldoet, ben je fiscale partners. Meestal werkt dit in je voordeel en kun je daardoor minder belasting betalen.

Lees verder: Wat zijn voor en nadelen van fiscaal partnerschap?

Wel of geen fiscale partners?

Twee partners die gezamenlijk hun belastingaangifte en administratie doenBen je wel of niet elkaars fiscaal partner voor de Inkomstenbelasting en dus bij het doen van de belastingaangifte? Je kunt gemakkelijk zien of je elkaars fiscaal partner bent. Dit heeft namelijk gevolgen voor je aangifte, maar ook voor de hoogte van het inkomen, de hoogte van drempelbedragen, de hoogte van eventuele heffingskortingen en de eventuele toeslagen. Je kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Fiscaal partnerschap biedt voordelen. Je kunt diverse aftrekposten zoals zorgkosten, studiekosten, giften, de aftrek voor eigen woning en enkele andere posten met elkaar delen.

Lees verder: Wel of geen fiscale partners?

Wie is je toeslagpartner?

Twee partners die als puzzelstukjes in elkaar passenDe toeslagpartner is degene met wie je een toeslag, bijvoorbeeld de zorgtoeslag of de huurtoeslag, aanvraagt. Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Het begrip toeslagparnter is veel ruimer dan het begrip partner. Echtgenoten of geregistreerde partners zijn automatisch elkaars toeslagpartners. Wanneer je niet getrouwd bent en er ook geen sprake is van geregistreerd partnerschap, kan er alsnog sprake zijn van een toeslagpartner. Een ouder en kind kunnen bijvoorbeeld ook toeslagpartners zijn.

Lees verder: Wie is je toeslagpartner?

Voor wie is de nieuwe kleineondernemersregeling voordelig?

Drie zelfstandigen in een café die het etablissement runnenVanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): de vrijstelling voor de omzetbelasting. Deze regeling kan in bepaalde situaties interessant zijn. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen en dus ook geen btw af te dragen. Bij een omzet van minder dan 20.000 euro per jaar mag jij kiezen om je aan te melden voor de nieuwe regeling. Het is dus een keuze, je mag ook kiezen om je niet aan te melden. Als je kiest voor de nieuwe regeling, dan hoeft er geen btw-aangifte meer gedaan te worden en dus ook geen btw afgedragen te worden.

Lees verder: Voor wie is de nieuwe kleineondernemersregeling voordelig?

Categorieën Btw

Is inleg loterij aftrekbaar in belastingaangifte?

Glazen pot gevuld met loterijballen voor een loterij trekkingIs de aankoop van een lot voor een loterij die goede doelen steunt aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting? Dit is een vraag die jaarlijks bij het doen van de belastingaangifte weer naar boven komt. En als je dan niet de gehele inleg kunt aftrekken, kun je dan misschien een deel van de betaling aftrekken? Misschien naar rato van hoeveel geld de loterij aan goede doelen geeft? Iedereen heeft weleens gehoord van de giftenaftrek. Giften aan goede doelen of instellingen mogen worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat het bedrag waarover belasting moet worden betaald lager wordt, waardoor minder belasting hoeft te worden betaald. Het is dan ook een logische gedachte dat de betaling aan de loterijen waarbij veel geld naar goede doelen gaat, deels aftrekbaar is als gift. Maar is dit ook zo?

Lees verder: Is inleg loterij aftrekbaar in belastingaangifte?

Met welke soorten hypotheek krijg je hypotheekrenteaftrek?

Drie huizen met ballonnen erboven als symbool voor huisaankoopVeel mensen hebben niet genoeg geld voor het kopen van een huis, vandaar dat men vaak een hypothecaire lening afsluit bij een bank. Een hypotheek is ook gewoon een lening. Een bijzondere lening met een huis als onderpand. De rente die je betaalt is aftrekbaar. Op hypotheken afgesloten op of na 1 januari 2013 moet afgelost worden als je hypotheekrenteaftrek wil krijgen. Er zijn veel verschillende soorten hypotheken en het is goed om te begrijpen welke varianten er zijn en wat de voorwaarden daarvan zijn voordat je de lening afsluit. Jezelf een beetje verdiepen hierin voordat je naar een hypotheekadviseur gaat is verstandig. Zo ga je goed voorbereid het gesprek in en kun je de juiste vragen stellen.

Lees verder: Met welke soorten hypotheek krijg je hypotheekrenteaftrek?