Privacy policy

Taksgemak is zich ervan bewust dat u gevoelige informatie aan ons verstrekt. Wij gaan daarom ook zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de opdracht die is overeengekomen. Wij zullen uw gegevens dan ook niet verstrekken aan anderen, met uitzondering van de Belastingdienst, voortvloeiend uit de opdracht.

Veilige uitwisseling gegevens
Wij beschikken over een PKI-certificaat. Hierdoor worden uw gegevens versleuteld met de Belastingdienst uitgewisseld.

Meer over vertrouwelijkheid