Opgeven buitenlands huis in belastingaangifte

Een vakantiehuis prominent weergegeven voor een wereldbolWie in Nederland woont en vastgoed bezit in landen zoals Frankrijk, Turkije, Marokko, Suriname of elk ander buitenland, moet dit in de Nederlandse belastingaangifte opgeven. Door de aangifte correct in te vullen, kun je in Nederland profiteren van aftrek vanwege de belasting die je al in het buitenland betaalt. Bezittingen zoals een woning, vakantiewoning, stuk grond, pand, garage of ander vastgoed in landen als Spanje, Griekenland, Duitsland, België, Indonesië en elk ander buitenland vallen onder box 3. De waarde hiervan moet opgegeven worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hierbij om de waarde van het vastgoed in het economisch verkeer wanneer het onbewoond is.

Farshad Bashir
Farshad Bashir

Belastingverdrag

Als Nederland een belastingverdrag heeft met het andere land, dan staat hierin dat vastgoed belast wordt in het land waar het vastgoed staat. Daarom krijg je in Nederland een aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Een correct ingevulde aangifte zorgt ervoor dat de belastingverplichting in Nederland minimaliseert, want sinds 2017 moet je soms door de evenredigheidsmethode in Nederland wel belasting betalen. Hoeveel je moet betalen is afhankelijk van je andere bezittingen zoals spaargeld en beleggingen.

Huis in landen zonder belastingverdrag met Nederland

Bij afwezigheid van een belastingverdrag wordt het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting’ toegepast. Dit besluit bepaalt dat onroerende zaken gelegen in een ander land, niet in Nederland belast worden mits dat andere land inkomstenbelasting heft over die onroerende zaken.

Aangifte goed invullen

Het is afhankelijk van het land in kwestie of een belastingverdrag van toepassing. Om problemen en boetes te voorkomen, is het belangrijk om de aangifte goed in te vullen. Eerst dienen de bezittingen aangegeven te worden, waarna een beroep gedaan kan worden op het belastingverdrag of het Besluit.

Huurinkomsten

Huurinkomsten uit een woning in het buitenland zijn in Nederland niet belast. Deze inkomsten kunnen wel belast worden in het betreffende buitenland. Helaas is de hypotheekrente voor zo’n woning in Nederland niet aftrekbaar, aangezien het niet als hoofdverblijf dient.

Gevolgen voor toeslagen

Vastgoed in het buitenland kan invloed hebben op je toeslagen. Heb je huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget terwijl je ook een huis hebt in het buitenland? Dan is het afhankelijk van de hoogte van je vermogen of je recht hebt op deze toeslagen.

Geen box 3 bij eigen gebruik

Op 5 juli 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Hof) geoordeeld dat wanneer je een buitenlandse woning enkel voor eigen gebruik hebt en deze niet verhuurt, het werkelijk behaalde rendement 0 euro is. Dit betekent dat de buitenlandse vakantiewoning niet in box 3 belast wordt. Wel is het belangrijk om overtuigend te kunnen aantonen dat de woning niet verhuurd wordt. Verhuur je de woning niet? Afhankelijk van je situatie, bijvoorbeeld bij nadeel door de evenredigheidsmethode of bij het ontvangen van toeslagen, kan verdere actie nodig zijn. Neem contact met ons op, ook om je aangifte inkomstenbelasting te laten doen.

Voorbeeld Frankrijk

Neem als voorbeeld het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk. In dit verdrag is precies bepaald welk land mag heffen. Artikel 6 van dit belastingverdrag ziet toe op de inkomsten uit onroerende goederen. Hier wordt bepaald dat de onroerende goederen mogen worden belast in de staat waar deze zijn gelegen. Dat betekent dat Frankrijk dus belasting mag heffen over je woning in Frankrijk. Nederland moet een vrijstelling geven. Je geeft de woning op in box 3 in je Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Vervolgens kun je een vrijstelling aanvragen waardoor je in Nederland nauwelijks belasting betaalt over dat vastgoed. Ook betaal je in Nederland geen belasting over de huurinkomsten. Wel kan de woning gevolgen hebben voor je toeslagen.

Wees verstandig

Steeds vaker sluit Nederland belastingverdragen om informatie, waaronder over vastgoed, uit te wisselen. Uiteindelijk zal de uitwisseling van deze gegevens volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Het niet opgeven van het vastgoed is dus niet verstandig. Indien de Belastingdienst ontdekt dat er vermogen verzwegen is, kan de Belastingdienst ook vraagtekens zetten bij de manier waarop je het vermogen hebt verkregen. Wees ervan bewust dat de Belastingdienst een onderzoek kan starten als je geen informatie over je vermogen verstrekt. Handel dus verstandig en zorgvuldig.

Laat je aangifte doen

Vind je het lastig om met buitenlands vastgoed om te gaan in je Nederlandse belastingaangifte? Laat ons je dan helpen. Vastgoed in het buitenland kent namelijk specifieke fiscale uitdagingen. Gezien de complexiteit van de regelgeving kan professionele hulp ervoor zorgen dat je aangifte correct wordt ingevuld. Overweeg daarom je aangifte inkomstenbelasting door ons te laten verzorgen, inclusief de opgave van een huis in het buitenland. Zo bespaar je tijd en voorkom je stress.

Video

Bekijk tevens onze YouTube-video waarin we ingaan op de buitenlandse woning in de Nederlandse belastingaangifte.

Een vakantiehuis prominent weergegeven voor een wereldbol