Hoeveel belasting op spaargeld, aandelen en tweede huis?

Waardevolle bezittingen met daarboven een spaarvarkenIn Nederland is er officieel geen vermogensbelasting, wel een vermogensrendementsheffing: je betaalt een heffing over je vermogensrendement uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting. Over het rendement van bezittingen betaal je belasting, deze belasting wordt verminderd met het rendement van de schulden. De eigen woning valt hier niet onder maar een eventuele tweede woning of vakantiewoning wel. De heffing betaal je niet over de daadwerkelijk gemaakte rendementen, de overheid bepaalt welk rendement je gemaakt zou moeten hebben (fictieve rendementen).

Heffingsvrij vermogen

Kelly Hendrikse
Kelly Hendrikse

Iedereen heeft een heffingsvrij vermogen. Dit vermogen wordt buiten de belastingheffing gehouden. Het heffingsvrije vermogen is voor 2023 en 2024 vastgesteld op € 57.000 per persoon, en voor 2022 op € 50.650. Hierover betaal je dus geen belasting. Heb je een fiscale partner, dan betaal je in totaal over het dubbele bedrag geen belasting.

Forfaitair rendement

Het maakt niet uit of de rente op jouw spaarrekening nu 0%, 1% of 5% is en wat je daadwerkelijk voor rendementen behaalt. Wettelijk wordt berekend wat jouw rendement zou moeten zijn. Dit wordt een fictief rendement genoemd. De Belastingdienst probeert wel percentages te gebruiken die dichtbij de gemiddelde werkelijke rendementspercentages voor sparen en beleggen liggen. Hiervoor wordt een ingewikkeldere berekening gemaakt waarna een rendementspercentage uit de hoge hoed wordt getoverd: dat is dan jouw rendement. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 3 activaklassen: spaargeld, beleggingen/andere bezittingen en schulden. Cryptovaluta vallen onder andere bezittingen, hetzelfde geldt voor een tweede huis. De percentages wijzigen ieder jaar. Over het fictieve rendement betaal je dan 32% belasting in 2023 en 36% in 2024.

Tabel fictieve percentages box 3 nieuwe methode

Voor het berekenen van belasting over het box 3-inkomen zijn er twee methoden: een oude en een nieuwe. In dit artikel bespreken we de nieuwe berekeningsmethode. Bij het indienen van de belastingaangifte voor de jaren 2021 en 2022 berekenen we ook de oude methode en passen we de meest voordelige methode toe voor onze klanten.

Vermogen 2024
(voorlopig)
2023 2022
Spaargeld 1,03% 0,92% 0,00%
Beleggingen/andere bezittingen 6,04% 6,17% 5,53%
Schulden 2,47% 2,57% 2,28%

Het peilmoment van het vermogen is 1 januari. Dat betekent dat je de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari moet nemen. Daarnaast is er voor schulden een drempelbedrag vastgesteld: € 3.400 in 2023 en € 3.700 in 2024 per volwassene.

Stappenplan

 1. Bepaal het rendement van elke soort vermogen per 1 januari met behulp van de percentages in de tabel.
 2. Tel het rendement van spaargeld op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Verminder het totaal met het rendement van de aftrekbare schulden.
 3. Bereken je vermogen door het totaal van je bezittingen te verminderen met je schulden.
 4. Bepaal het rendementspercentage door het berekende rendement te delen door je vermogen.
 5. Verminder je vermogen met het heffingsvrij vermogen om de grondslag sparen en beleggen te berekenen.
 6. Als je een fiscale partner hebt, kun je de grondslag onderling verdelen. Vermenigvuldig het rendementspercentage met jouw aandeel in de grondslag sparen en beleggen om het voordeel uit sparen en beleggen te berekenen.
 7. Over het voordeel uit sparen en beleggen betaalt je 31% belasting in 2022, 32% in 2023 en 36% in 2024.

Rekenvoorbeeld 2023

Stel: je hebt € 100.000 op 1 januari 2023: € 50.000 op je spaarrekening en € 50.000 aandelen. Je hebt geen fiscale partner en geen schulden. De berekening voor 2023 is dan:

 1. Bereken het rendement op je spaargeld: € 50.000 * 0,92% = € 460
  Bereken het rendement op je beleggingsrekeningen: € 50.000 * 6,17% = € 3.085
 2. Bereken je totaal rendement: € 460 + € 3.085 = € 3.545
 3. Bereken je vermogen = € 100.000
 4. Bereken het rendementspercentage: € 3.545 / € 100.000 = 3,545%
 5. Grondslag sparen en beleggen: € 100.000 – € 57.000 = € 43.000
 6. Bereken je voordeel uit sparen en beleggen: 3,545% * € 43.000 = € 1.524,35
 7. Bereken de belasting: € 1.524,35 * 32% = € 487 (afgerond)

Dus uiteindelijk zou het rendement op je spaar- en beleggingsrekeningen € 3.545 zijn, en je moet € 487 aan belasting betalen over dit rendement in 2023.

Let op: zoals hierboven opgemerkt zijn voor het berekenen van belasting over het box 3-inkomen twee methoden: een oude en een nieuwe. In dit artikel bespreken we de nieuwe berekeningsmethode. Bij het indienen van de belastingaangifte 2021 en 2022 berekenen we ook de oude methode. Vervolgens wordt door ons de meest voordelige methode gebruikt voor al onze klanten.

Oneerlijk

Veel mensen vinden deze vermogensrendementsheffing oneerlijk. Enerzijds omdat over het spaargeld al eens belasting is geheven toen het werd verdiend, bijvoorbeeld in de vorm van loon of winst. Mensen die het geld direct uitgeven hoeven er geen box-3-belasting over te betalen. Zo wordt sparen ontmoedigd en het consumeren juist gestimuleerd. Anderzijds kan de heffing als oneerlijk worden gezien omdat er niet wordt gekeken naar het werkelijke rendement, er wordt uitgegaan van een fictief rendement. Dat betekent dat iemand die slechte rendementen op de beurs haalt een nadeel heeft ten opzichte van mensen die goede rendementen behalen: beiden betalen dezelfde belasting.

Ontwijken

De belasting over spaargeld wordt op een aantal manieren ontweken. Eén van die manieren is het oprichten van een BV. Natuurlijk moeten er dan wel oprichtings- en onderhoudskosten worden betaald. Een BV is vennootschapsbelasting verschuldigd over het daadwerkelijke resultaat en je moet aangifte vennootschapsbelasting doen. Deze constructie is dus zinvol wanneer jouw rendement minder goed is dan het fictieve rendement. Naast het oprichten van een BV zijn er natuurlijk ook nog andere manieren om belastingheffing over het spaargeld te verminderen zoals de aankoop van een huis in het buitenland. De belastingaangifte van het buitenlandse huis kunnen wij doen, in Nederland betaal je er doorgaans bijna geen belasting over.

Spaargeld en overige bezittingen geef je aan via de aangifte inkomstenbelasting. Laat dit voordelig door ons doen. Wel zo makkelijk.

Video over buitenlands huis en belastingen

Bekijk ook onze YouTube-video: buitenlands huis in de Nederlandse belastingaangifte.

Waardevolle bezittingen met daarboven een spaarvarken