Hoeveel belasting op spaargeld, aandelen en tweede huis?

Waardevolle bezittingen met daarboven een spaarvarkenIn Nederland is er officieel geen vermogensbelasting, wel een vermogensrendementsheffing: je betaalt een heffing over je vermogensrendement uit sparen en beleggen. Deze belasting is uitgewerkt in box 3 van de inkomstenbelasting. Over het rendement van bezittingen betaal je belasting, deze belasting wordt verminderd met het rendement van de schulden. De eigen woning valt hier niet onder maar een eventuele tweede woning in Nederland wel. De heffing betaal je niet over de daadwerkelijk gemaakte rendementen, de overheid bepaalt welk rendement je gemaakt zou hebben (fictieve rendementen).

Heffingsvrij vermogen

Kelly Hendrikse
Kelly Hendrikse
Iedereen heeft een heffingsvrij vermogen. Dit vermogen wordt buiten de belastingheffing gehouden. Het heffingsvrije vermogen is voor het jaar 2022 vastgesteld op 50.650 euro per persoon en voor 2023 op 57.000 euro per persoon. Hierover betaal je dus geen belasting. Heb je een fiscale partner, dan betaal je in totaal over het dubbele bedrag geen belasting.

Forfaitair rendement

Het maakt niet uit of de rente op jouw spaarrekening nu 0%, 1% of 5% is en wat je daadwerkelijk voor rendementen behaalt. Wettelijk wordt vastgelegd wat jouw rendement is. Dit wordt een fictief rendement genoemd. De Belastingdienst probeert wel percentages te gebruiken die dichtbij de gemiddelde werkelijke rendementspercentages voor sparen en beleggen liggen. Hiervoor wordt een ingewikkeldere berekening gemaakt waarna een rendementspercentage uit de hoge hoed wordt getoverd: dat is dan jouw rendement. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 3 activaklassen: spaargeld, beleggingen/andere bezittingen en schulden. Cryptovaluta vallen onder andere bezittingen, hetzelfde geldt voor een tweede huis. De percentages wijzigen ieder jaar. Over het fictieve rendement betaal je dan 31% belasting in 2021 en 2022, in 2023 is dat 32%.

Tabel fictieve percentages box 3 nieuwe methode

Voor het berekenen van belasting over het box 3-inkomen zijn er twee methoden: een oude en een nieuwe. In dit artikel bespreken we de nieuwe berekeningsmethode. Bij het indienen van de belastingaangifte berekenen we ook de oude methode voor de jaren 2021 en 2022. Vervolgens wordt door ons de meest voordelige methode gebruikt voor al onze klanten.

Vermogen 2023
(voorlopig)
2022 2021
Spaargeld 0,36% 0,00% 0,01%
Beleggingen/andere bezittingen 6,17% 5,53% 5,69%
Schulden 2,57% 2,28% 2,46%

Het peilmoment van het vermogen is 1 januari. Dat betekent dat je de waarde van de bezittingen en de schulden op 1 januari moet nemen.

Stappenplan

 1. Bepaal het rendement van elke soort vermogen per 1 januari met behulp van de percentages in de tabel.
 2. Tel het rendement van spaargeld op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Verminder het totaal met het rendement van de aftrekbare schulden.
 3. Bereken je vermogen door het totaal van je bezittingen te verminderen met je schulden.
 4. Bepaal het rendementspercentage door het berekende rendement te delen door je vermogen.
 5. Verminder je vermogen met het heffingsvrij vermogen om de grondslag sparen en beleggen te berekenen.
 6. Als je een fiscale partner hebt, kun je de grondslag onderling verdelen. Vermenigvuldig het rendementspercentage met jouw aandeel in de grondslag sparen en beleggen om het voordeel uit sparen en beleggen te berekenen.
 7. Over het voordeel uit sparen en beleggen betaalt je 31% belasting in 2021 en 2022 en 32% in 2023.

Rekenvoorbeeld 2022

Stel: je hebt 100.000 euro op 1 januari 2022: 50.000 euro op je spaarrekening en 50.000 euro aandelen. Je hebt geen fiscale partner en geen schulden. De berekening voor 2022 is dan:

 1. Bereken het rendement op je spaargeld: 50.000 euro * 0,00% = 0 euro
  Bereken het rendement op je beleggingsrekeningen: 50.000 euro * 5,53% = 2.765 euro
 2. Bereken je totaal rendement: 0 euro + 2.765 euro = 2.765 euro
 3. Bereken je vermogen = 100.000 euro
 4. Bereken het rendementspercentage: 2.765 euro / 100.000 euro = 2,765%
 5. Grondslag sparen en beleggen: 100.000 euro – 50.650 euro = 49.350 euro
 6. Bereken je voordeel uit sparen en beleggen: 2,765% * 49.350 euro = 1.364 euro
 7. Bereken de belasting: 1.364 euro * 31% = 422 euro

Dus uiteindelijk zou het rendement op je spaar- en beleggingsrekeningen 2.765 euro zijn, en je zou 422 euro aan belasting moeten betalen over dit rendement in 2022.

Let op: zoals hierboven opgemerkt zijn voor het berekenen van belasting over het box 3-inkomen twee methoden: een oude en een nieuwe. In dit artikel bespreken we de nieuwe berekeningsmethode. Bij het indienen van de belastingaangifte 2021 en 2022 berekenen we ook de oude methode. Vervolgens wordt door ons de meest voordelige methode gebruikt voor al onze klanten.

Oneerlijk

Veel mensen vinden deze vermogensrendementsheffing oneerlijk. Enerzijds omdat over het spaargeld al eens belasting is geheven toen het werd verdiend, bijvoorbeeld in de vorm van loon of winst. Mensen die het geld direct uitgeven hoeven er niet nogmaals belasting over te betalen. Zo wordt sparen ontmoedigd en het consumeren juist gestimuleerd. Anderzijds kan de heffing als oneerlijk worden gezien omdat er niet wordt gekeken naar het werkelijke rendement, er wordt uitgegaan van een fictief rendement. Dat betekent dat iemand die slechte rendementen op de beurs haalt een nadeel heeft ten opzichte van mensen die goede rendementen behalen: beiden betalen dezelfde belasting.

Ontwijken

De belasting over spaargeld wordt op een aantal manieren ontweken. Eén van die manieren is het oprichten van een BV. Natuurlijk moeten er dan wel oprichtings- en onderhoudskosten worden betaald. Een BV is vennootschapsbelasting verschuldigd over het daadwerkelijke resultaat en je moet aangifte vennootschapsbelasting doen. Deze constructie is dus zinvol wanneer jouw rendement minder goed is dan het fictieve rendement. Naast het oprichten van een BV zijn er natuurlijk ook nog andere manieren om belastingheffing over het spaargeld te verminderen zoals de aankoop van een huis in het buitenland. De belastingaangifte van het buitenlandse huis kunnen wij doen, maar in Nederland betaal je er doorgaans bijna geen belasting over.

Spaargeld en overige bezittingen geef je aan via de aangifte inkomstenbelasting. Laat dit voordelig door ons doen. Wel zo makkelijk.

Video over buitenlands huis en belastingen

Bekijk ook onze YouTube-video: buitenlands huis in de Nederlandse belastingaangifte.

Waardevolle bezittingen met daarboven een spaarvarken