Is inleg loterij aftrekbaar in belastingaangifte?

Glazen pot gevuld met loterijballen voor een loterij trekkingIs de aankoop van een lot voor een loterij die goede doelen steunt aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting? Dit is een vraag die jaarlijks bij het doen van de belastingaangifte weer naar boven komt. En als je dan niet de gehele inleg kunt aftrekken, kun je dan misschien een deel van de betaling aftrekken? Misschien naar rato van hoeveel geld de loterij aan goede doelen geeft? Iedereen heeft weleens gehoord van de giftenaftrek. Giften aan goede doelen of instellingen mogen worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dat het bedrag waarover belasting moet worden betaald lager wordt, waardoor minder belasting hoeft te worden betaald. Het is dan ook een logische gedachte dat de betaling aan de loterijen waarbij veel geld naar goede doelen gaat, deels aftrekbaar is als gift. Maar is dit ook zo?

Kelly Hendrikse
Kelly Hendrikse

Goede doelen?

Met name De Nationale Postcode Loterij, De Vriendenloterij en De Bankgiroloterij zijn loterijen die reclame maken met het gegeven dat zij goede doelen steunen. Technisch gezien gaat een deel van het aankoopbedrag van een lot dus naar een goed doel. Dan geef jij als persoon ook indirect geld aan goede doelen. Sommige mensen zullen misschien zelfs voor een bepaalde loterij kiezen juist omdat deze goede doelen steunt. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de aankoop van loten niet aftrekbaar is. Uiteindelijk is dit geschil ook voor de rechter gekomen.

Wanneer is sprake van een aftrekbare gift?

Een gift is alleen aftrekbaar indien er geen directe tegenprestatie is. Dit is tevens de reden dat een lot voor een loterij niet aftrekbaar is als gift. Je krijgt er immers een tegenprestatie voor, de kans om geld te winnen. Dit is ook het standpunt dat de rechter heeft ingenomen toen de zaak voorlag. Een lot is daardoor niet fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de voorwaarden om een gift af te trekken?

Allereerst dient er sprake te zijn van een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Nu is het zo dat loterijen zoals de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij allen deze ANBI status hebben. De tweede eis is dat er geen tegenprestatie tegenover de giften staat. Tot slot moet je kunnen aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften, dat je de giften daadwerkelijk hebt gedaan en ook mag je slechts het deel van de giften aftrekken dat boven 1% van je drempelinkomen komt. Ook is er een maximumaftrek van 10% van je drempelinkomen. Het probleem met loterijen zit in het tweede vereiste. Er mag geen tegenprestatie tegenover de giften staan. Bij loterijen is dit wel het geval. Tegenover de betaling staat een kans om een geldbedrag te winnen. Daarom is de giftenaftrek niet toegestaan voor loterijen. Ook niet als de loterijen (een deel van) dit geld gebruiken om te besteden aan goede doelen en de ANBI status hebben.

Uitspraak rechter

Er is een rechtszaak geweest waarbij een persoon heeft geprobeerd de helft van zijn geld voor loterijen in aftrek te brengen als gift aangezien de helft van zijn inleg werd besteed aan goede doelen. Hij stelde dat 50% van de inleg was voor de loterij, en 50% van zijn inleg als steun aan goede doelen. Op 2 september 2014 heeft de rechter uitspraak gedaan in deze zaak (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2014:6761). Er was geen sprake van een gift omdat er een tegenprestatie is: de kans om iets te winnen. De inleg kan niet worden gesplitst in een deel loterij en een deel steun aan goede doelen.

Welke loterijen zijn aftrekbaar?

Zoals hierboven reeds opgemerkt is een lot niet fiscaal aftrekbaar. Het is dus niet mogelijk om deze als aftrekpost mee te nemen in de aangifte inkomstenbelasting. Voor de volledigheid hieronder ook een overzicht van de diverse loterijen en de vraag of deze aftrekbaar zijn.

Loterij Aftrekbaar?
Postcodeloterij Nee
Lotto Nee
Staatsloterij Nee
Bankgiroloterij Nee
Vriendenloterij Nee
Het Miljoenenspel Nee
Lucky Day Nee
Toto Nee
Krasloten Nee
Dayzers Nee

Hoe toch nog voordeel halen?

De kans dat je de loterij wint, is minimaal (bijna nul). Loterijen zijn er eigenlijk voor mensen die vinden dat ze te weinig belasting betalen en graag een grotere bijdrage willen leveren. Door een lot te kopen betaal je gewoon meer belasting. Zo stort de Staatsloterij een groot deel van je inleg meteen in de staatskas. Loterijen zijn er ook voor mensen die niet goed kunnen rekenen en de kans om te winnen te hoog inschatten.

Andere mensen die meedoen aan een loterij doen dit omdat ze graag dromen. Want winnen, dat gaat toch echt niet gebeuren. Ze willen dromen van het winnen van de loterij en het prijzengeld in gedachten al uitgeven. Dit is misschien wel de beste reden om mee te doen aan een loterij. Besef alleen wel dat de kans om te winnen nagenoeg nul is. En dromen kan je ook zonder dat je je geld verspilt aan loten. Beeld je maar eens in dat je morgen op straat een koffer met 30 miljoen euro vindt. Of beeld je in dat jij net investeert in dat ene aandeel dat je rijk gaat maken. Mits je belegt is dat een realistischere scenario dan het winnen van de loterij! Wil je – aangezien je de loterij niet kunt aftrekken – toch nog voordeel halen? Stop dan met loten kopen. Je inleg is dan meteen je winst. Dat geld kun je in je zak steken.

Voordeel behaal je ook door ons je belastingaangifte te laten doen. Wij kennen de fiscale wetgeving goed. Wij zullen ervoor zorgen dat je voordeel haalt door alle beschikbare aftrekposten en fiscale voordelen voor je te benutten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Ook kunnen we bijvoorbeeld op een juiste manier je buitenlands huis opgeven in de belastingaangifte. Dus in plaats van te dromen van het winnen van de loterij, kun je beter je geld inzetten op het verlagen van je belastingdruk door ons in te schakelen voor je belastingaangifte.

Video

Bekijk ook onze YouTube-video over fiscaal aftrekken van gekochte loten.

Glazen pot gevuld met loterijballen voor een loterij trekking