Wel of geen fiscale partners?

Twee partners die gezamenlijk hun belastingaangifte en administratie doenBen je wel of niet elkaars fiscaal partner voor de Inkomstenbelasting en dus bij het doen van de belastingaangifte? Je kunt gemakkelijk zien of je elkaars fiscaal partner bent. Dit heeft namelijk gevolgen voor je aangifte, maar ook voor de hoogte van het inkomen, de hoogte van drempelbedragen, de hoogte van eventuele heffingskortingen en de eventuele toeslagen. Je kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Fiscaal partnerschap biedt voordelen. Je kunt diverse aftrekposten zoals zorgkosten, studiekosten, giften, de aftrek voor eigen woning en enkele andere posten met elkaar delen.

Getrouwd

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partner hebt, ben je elkaars fiscale partner.

Duurzaam gescheiden

Als je duurzaam gescheiden bent en je hebt geen verzoek tot scheiding ingediend, ben je elkaars fiscale partner.

Bijna gescheiden

Als je nog niet gescheiden bent, maar wel een verzoek tot scheiding ingediend hebt en je staat op hetzelfde adres ingeschreven als je echtgenoot, ben je elkaars fiscale partner. Dit is ook het geval als je een verzoek tot scheiding van tafel en bed hebt ingediend, maar je staat op hetzelfde adres ingeschreven als je echtgenoot. Dit verandert echter als je op een ander adres ingeschreven bent, dan zijn jullie geen fiscale partners meer. Ben je halverwege het jaar verhuisd, dan kun je ervoor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn.

Gescheiden

Als je dit jaar gescheiden bent, maar je staat het hele jaar op hetzelfde adres ingeschreven als je ex-echtgenoot, dan ben je elkaars fiscale partner. Sta je echter het hele jaar op een ander adres ingeschreven, dan zijn jullie geen fiscale partners. Ben je halverwege het jaar verhuisd, dan kun je ervoor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn.

Ongetrouwd samenwonen

Jullie zijn fiscale partners als jullie op hetzelfde adres ingeschreven staan en een van de volgden punten geldt voor jullie:
– jullie samen een notarieel samenlevingscontract hebben;
– jullie samen een kind hebben;
– jij of je partner hebben een kind en de ander heeft dit kind erkend;
– jullie samen eigenaar van een eigen woning zijn;
– je bent aangemerkt als pensioenpartner van de ander;
– op je adres staat ook een minderjarig kind van 1 van je beiden ingeschreven (tenzij er sprake is van verhuur middels een schriftelijke huurovereenkomst);
– je was vorig jaar al fiscale partners van elkaar.

Vaak is je fiscale partner ook je toeslagpartner.

Fiscaal partnerschap is niet nadelig. Zo kun je sommige aftrekposten zoals zorgkosten, studiekosten, giften, de aftrekpost eigen woning en een aantal andere aftrekposten onderling verdelen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de belasting over spaargeld, aandelen, een Nederlands vakantiehuis en buitenlands vastgoed optimaal te verdelen tussen partners. Door slim te schuiven met deze posten kan het resultaat zijn dat je samen minder belasting betaalt.

Laat ons jouw belastingaangifte voordelig en goed doen.

Twee partners die gezamenlijk hun belastingaangifte en administratie doen