Middeling berekenen


Wie een wisselend inkomen heeft, betaalt waarschijnlijk meer belasting dan wie een inkomen heeft dat gelijkmatig is. De middelingsregeling is er om dit recht te trekken. De middelingsregeling kan een belastingteruggave opleveren voor wie een sterk wisselend inkomen heeft. Om te kijken of u in aanmerking komt voor belasting middeling kunt u op deze website een berekening uitvoeren.

Toelichting:
1. Vul hier voor minimaal drie aaneengesloten jaren uw "belastbaar inkomen uit werk en woning" (box 1) in.
2. Neem de bedragen over uit de definitieve aanslag die u van de Belastingdienst hebt gekregen.
3. Vul een 0 in bij geen of bij een negatief inkomen.
4. Vul niets in om een bepaald jaar niet mee te nemen bij de berekening.

Lukt het allemaal niet? Neem dan gerust contact op.

Uitleg over de middelingsregeling →

Jaar Inkomen box 1
2020:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
↓ ↓ ↓
Geboortejaar: