Opgeven buitenlands huis in belastingaangifte

Wie in Nederland woont en een huis of ander vastgoed in Frankrijk, Turkije, Marokko, Suriname of een ander buitenland heeft moet dit in de belastingaangifte opgeven. Als je de aangifte goed invult, betaal je per saldo bijna geen belasting in Nederland. Het huis is namelijk in het buitenland belast en daarom krijg je een aftrek die bijna even hoog is als de belasting die je moet betalen.

Farshad Bashir

Een woning, een vakantiewoning, een stuk grond, een pand, een garage of ander vastgoed in Spanje, Griekenland, Duitsland, België, Indonesië of een ander land hoort bij de bezittingen in box 3. De waarde hiervan per 1 januari moet opgegeven worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier om de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat.

Als Nederland een belastingverdrag heeft met het andere land, dan staat hierin dat vastgoed belast wordt in het land waar het vastgoed staat. Als er geen belastingverdrag is, dan geldt het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting’. Daarom krijg je in Nederland een aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Als de aangifte goed ingevuld wordt hoeft er bijna geen belasting in Nederland betaald te worden. Ik zeg bijna, want sinds 2017 moet je soms door de evenredigheidsmethode in Nederland wel een paar euro tot een paar tientjes belasting betalen.

Als het huis in het buitenland verhuurd wordt, hoeft er in Nederland over de huurinkomsten geen belasting betaald te worden. Deze inkomsten kunnen wel in het andere land belast zijn. Verder is de rente van de hypotheekschuld niet in Nederland aftrekbaar omdat het hier om een huis gaat dat niet het hoofdverblijf is.

Verrekening of vermindering

Door een beroep te doen op het belastingverdrag dat gesloten is tussen Nederland en het andere land, hoeft er dus bijna geen belasting betaald te worden. Of er een belastingverdrag van toepassing is, en of er een verrekening of vrijstelling mag worden toegepast is uiteraard afhankelijk van het land waar het om gaat. Om gedoe en boetes te voorkomen is het belangrijk dat de aangifte op de juiste manier wordt ingevuld. De bezittingen moeten namelijk eerst worden aangegeven, en daarna kan een beroep op het belastingverdrag of het Besluit worden gedaan.

Gevolgen voor toeslagen

Het hebben van een huis in het buitenland kan ook gevolgen hebben voor toeslagen. Heb je huurtoeslag of zorgtoeslag terwijl je ook een huis hebt in het buitenland? Dan is het afhankelijk van de waarde van het huis of je recht hebt op deze toeslagen.

Wees verstandig

Nederland sluit steeds vaker belastingverdragen om inlichtingen uit te wisselen, ook over vastgoed. Uiteindelijk zullen deze gegevens zelfs geheel automatisch uitgewisseld worden. Het niet opgeven van het vastgoed is dus niet verstandig. Indien de Belastingdienst ontdekt dat er vermogen verzwegen is, kan de Belastingdienst ook vraagtekens zetten bij de manier waarop je het vermogen hebt verkregen. Het is belangrijk om te weten dat de Belastingdienst ook een strafrechtelijke vervolging kan laten instellen als inlichtingen over vermogen niet verstrekt worden. Wees dus verstandig, doe het goed. Kom je zelf niet uit? Laat dan je aangifte inkomstenbelasting door ons doen.

Opgeven buitenlands huis in belastingaangifte
Schuiven naar boven